Sun 11/19 Vikings vs. LA Rams 11:00am KFYR 

  Green Bay vs. Baltimore 11:30am KXMR 

  Buffalo vs. LA Chargers 2:45pm KXMR 

  Philadelphia @ Dallas 6:30pm KXMR 

Mon 11/20 NFL Atlanta @ Seattle 6:45pm KXMR 

Tues 11/21 

Wed 11/22 

Thurs 11/23 Vikings @ Detroit 10:30am KFYR 

  NFL LA Chargers @ Dallas 3:00pm KXMR 

  NFL NY Giants @ Washington 7:00pm KXMR 

Fri 11/24 UND Hockey vs. Union 7:00pm KFYR 

Sat 11/25 WBB Mary @ Minot St. 1:30pm KXMR 

  MBB Mary @ Minot St. 3:30pm KXMR 

  UND Hockey vs. Union 6:30pm KFYR 

Sun 11/26  NFL Doubleheader Game 1 11:30am KXMR 

  NFL Doubleheader Game 2 2:45pm KXMR 

  NFL Green Bay vs. Pittsburgh 6:30pm KXMR 

Mon 11/27 NFL Houston @ Baltimore 6:45pm KXMR 

Tues 11/28 

Wed 11/29 

Thurs 11/30 NFL Washington @ Dallas 7:00pm KXMR